ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα του ορισμού της ποιότητας. Η διοίκηση της επιχείρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα στην Προέκταση Παπάγου & Ακαδήμου 95 – Εύοσμος, Θεσσαλονίκη και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ», δεσμεύεται και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη (υλική, τεχνολογική και κατάλληλο προσωπικό) ώστε όλες οι δραστηριότητές της, που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της (την παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων και ειδών σοκολάτας, χωρίς επεξεργασία ή ανασυσκευασία), να είναι οργανωμένες και υπό έλεγχο κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα, η υγιεινή και η ασφάλειά τους για τον καταναλωτή.

Η δέσμευση αυτή της Διοίκησης αποτελεί βασικό άξονα και φιλοσοφία της πολιτικής της επιχείρησης και υποχρέωσή της έναντι των απαιτήσεων των αρμοδίων αρχών ελέγχου, όσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Έχοντας υψηλούς στόχους, η διοίκηση θέτει ως κορυφαίας σημασίας προτεραιότητα την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 22000:2018 και ISO 9001:2015, του οποίου η βασικότερη διαδικασία είναι η εφαρμογή των αρχών του HACCP.

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και την επιτυχία του στόχου της, η Διοίκηση κάνει γνωστή και κατανοητή την πολιτική της, σχετικά με την παραλαβή, συντήρηση και διακίνηση ασφαλών τροφίμων, στο προσωπικό όλων των επιπέδων της οργάνωσης της επιχείρησης. Παράλληλα, για τη λειτουργία του συστήματος αυτού, παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να διασφαλίζει ότι θα έχει πάντα:

  • Πελάτες πλήρως ικανοποιημένους από την ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων.
  • Προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών του.
  • Προμηθευτές ενημερωμένους που θα δεσμεύονται για την ικανοποίηση των νόμιμων και λογικών απαιτήσεων της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ».
  • Διοίκηση αφοσιωμένη στις επιταγές του Συστήματος HACCP και στη συνεχή βελτίωση του ενιαίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας τροφίμων.

Παράσχου Αλεξάνδρα

Ημερομηνία 01/10/2020

 

Μενού